Projektin jäsenet

Fil. tri Krister Lindén, projektin johtaja

Sähköposti: krister.linden (at) helsinki.fi

Fil. tri, LuK Heidi Jauhiainen, tutkija

Heidi Jauhiainen tutkii olemassa olevia verkkoharavoita ja rakentaa niiden perusteella prototyypin, jolla internetistä kerätään uralilaisilla kielillä kirjoitettuja sivuja ja joka muokkaa sivujen teksteistä korpuksia kielentutkijoiden käyttöön sekä ylläpitää linkkisivustoa näihin sivuihin.

Sähköposti: heidi.jauhiainen (at) helsinki.fi

Fil. tri Tommi Jauhiainen, tutkija

Tommi Jauhiainen valmistui filosofian maisteriksi kieliteknologian oppiaineesta vuonna 2010. Hänen pro gradu -tutkielmansa käsitteli kielen automaattista tunnistusta ja sai arvosanan Laudatur. Väitöskirjatutkimus samasta aiheesta alkoi syksyllä 2011 ja väitöskirja valmistui keväällä 2019.

Vuosina 2000-2003 Jauhianen toimi Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitoksella atk-suunnittelijana ja tutkijana. Elektronisten vapaakappaleiden keräämiseen liittyen hän toimi Kansalliskirjastossa tietojärjestelmäasiantuntijana vuosina 2008-2010. Vuodesta 2011 vuoteen 2019 hän toimi Kansalliskirjastossa tietojärjestelmäpäällikkönä vastuualueenaan Kansalliskirjaston ylläpitämät kansalliset tietojärjestelmät.

Sähköposti: tommi.jauhiainen (at) helsinki.fi